Bijdrage voor project dat rubber uit paardenbloemen haalt

15-12-2020 Paardebloem

Op een rendabele en milieuvriendelijke manier natuurrubber uit paardenbloemen halen. Voor deze slimme en duurzame innovatie stellen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Gelderland samen ruim € 500.000 beschikbaar.

Van Plant naar Band

Tussen 2014 en 2018,  hebben Keygene, Universiteit Wageningen en andere industriële partners en  onderwijsinstellingen onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van de Russische paardenbloem. Daaruit kwam naar voren dat deze paardenbloem een alternatief vormt voor de rubberboom als het gaat om het winnen van grondstoffen voor rubber. Daarbij is ook de technische en economische haalbaarheid  onderzocht om natuurrubber en inuline (zoetstof) rendabel te produceren met deze paardenbloem. De resultaten van dit onderzoek waren hoopgevend. Om de hele keten van plant tot rubber op te schalen naar een kwalitatief goed en winstgevend product , is  meer onderzoek nodig. Deze stappen zetten de partijen met het project van Plant naar Band (Plan-B) nu.

Herontdekt

De wortel van de Russische paardenbloem bestaat voor een grot deel uit latex en daarnaast uit  andere stoffen die commercieel interessant kunnen zijn, zoals inuline. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in Duitsland en de Sovjet-Unie al rubber gewonnen uit deze paardenbloem, maar  dit is in de vergetelheid geraakt door de opkomst van aardolie. In de huidige tijd, waar duurzaamheid en een biobased economy steeds belangrijker worden, is dit proces door Keygene N.V. en de Universiteit Wageningen herontdekt.

Het consortium, dat dit vervolgonderzoek uitvoert, bestaat uit Barinvest (Nijmegen), Keygene (Wageningen) en Future Materials Centre (Arnhem). Zij ontvangen een subsidiebedrag van € 531.750. De totale kosten bedragen € 1.329.374.

OP Oost 2014-2020

In het EFRO-Programma OP Oost werken Gelderland en Overijssel samen met de EU aan structurele versterking van de economie in Oost Nederland. Bij het merendeel van de gesubsidieerde projecten werken twee of meer bedrijven en kennisinstellingen samen. Hierdoor ontstaan nieuwe producten, slimmere manieren van produceren en nieuwe verdienmodellen.

Terug naar nieuwsoverzicht