Beleidsregel financiële correcties

10-11-2017 Roeland Gouw

De nieuwe beleidsregel financiële correcties wordt van kracht per 1 januari 2018. We vragen juridisch adviseur Roeland Gouw naar het hoe en waarom.

Waarvoor dient de beleidsregel?

De beleidsregel bevat de zogenaamde categoriseringstabel. Met deze tabel kan de subsidieontvanger vooraf zien welke correcties wij, oftewel de Managementautoriteit (MA), in welke situatie toepassen. De MA moet bij de Europese Commissie (EC) verantwoorden hoe zij de EFRO-subsidie verstrekt. Als dat niet volgens de regels gebeurt, kan de EC daarvoor een boete opleggen. Het zijn echter de subsidieontvangers die de uitgaven doen, en wij moeten controleren of dat op een goede manier gebeurt. Als bij de voortgangs- of eindrapportages blijkt dat de subsidieontvanger zich niet aan de regels houdt, kunnen we de subsidie lager vaststellen, intrekken of het teveel uitbetaalde terugvorderen. De tabel geeft vooraf duidelijkheid over de toe te passen correcties.

Kun je een voorbeeld geven en om welke bedragen gaat het dan?

De MA kan bijvoorbeeld correcties toepassen als de projectadministratie ontbreekt, de aanbestedingsprocedure niet klopte of de subsidieontvanger niet voldoet aan de vereisten voor publiciteit. Het gaat niet om vaste bedragen maar om percentages. De hoogte van deze percentages hangt dan weer af van de fout die gemaakt wordt.

Wat is de reden dat deze tabel nu gepubliceerd wordt? 

In deze categoriseringstabel is ook de correctie opgenomen die wordt toegepast als de subsidieaanvrager niet voldoet aan de 'autorisatie' van de urenregistratie. In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat recent duidelijk is geworden dat autorisatie plaats moet vinden voordat de voortgangs- of eindrapportage wordt ingediend. Dit is nu ook opgenomen in de tabel.

Geldt de tabel voor alle projecten?

Deze tabel geldt voor alle subsidieontvangers die op of na 1 januari 2018 een voortgangsrapportage of verzoek tot vaststelling indienen. Bij voortgangsrapportages en verzoeken tot vaststelling van vóór 1 januari 2018 past de managementautoriteit correcties toe aan de hand van de beleidsregel Sanctiebeleid EFRO-programma 2007-2013.

Waar staat de nieuw categoriseringstabel?

De nieuwe categoriseringstabel is vanaf 22 november te vinden op onze website bij Regelgeving provincie en Managementautoriteit maar ook tijdens de startgesprekken worden de subsidieontvangers geïnformeerd. Wij adviseren dan ook om de tabel goed te bekijken vanwege de gevolgen die deze kan hebben voor de hoogte van de subsidie.  

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht