30 jaar EU-cohesiebeleid

3-5-2018 30 jaar cohesiebeleid

In 2018 viert het EU-cohesiebeleid zijn 30-jarig jubileum. Het is een jaar om terug te kijken maar ook te anticiperen op de toekomst. Het hele jaar door organiseert de Europese commissie  evenementen en tentoonstellingen die hieraan bijdragen.

Het cohesiebeleid heeft in de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij  ontwikkelingen die de EU heeft doorgemaakt: van het ontstaan van de interne markt, de invoering van de Euro, de verschillende uitbreidingen van de Unie en recent de noodzaak om op de migratiecrisis te reageren. Ook in de toekomst zal het cohesiebeleid een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de EU; het helpt Europa de globalisering te benutten en de welvaart, sociale samenhang en duurzame groei te bevorderen.

Resultaten

In de periode 2007-2013 zijn door het regionaal beleid in Europa meer dan een miljoen (extra) banen gecreëerd. In Nederland heeft in deze periode elke 1 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) geleid tot een investering in de regionale economie van 3,34 euro, met een totale investering van 2,76 miljard euro. Voor de periode 2014-2020 is er een totaalbudget van 325 miljard EUR beschikbaar, dit is een derde van de totale begroting va de EU. Nederland ontvangt hieruit ongeveer 1,4 miljard EUR. In de huidige periode 2014-2020 zijn met regionale fondsen in Nederland tot nu toe ongeveer 4.000 (startende) ondernemers ondersteund om met hun innovaties de stap naar de markt te maken.

Activititeiten

Het debat Cohesiebeleid na 30 jaar:
Wat heeft het cohesiebeleid in deze periode bereikt? En hoe  kan het een antwoord geven op huidige en toekomstige uitdagingen van de EU?
Op 21 maart, beantwoordden toppolitici en EU-ambtenaren waaronder Europees commissaris Corina Creţu, premier van Portugal Antonio Costa, voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani deze vragen. Bekijk hier het Euronews-debat
Magazine Panorama 64 -
De lente-editie van het Panorama-magazine markeert de 30e verjaardag van de oprichting van het cohesiebeleid met twee specifieke items. Een terugblik op de vijf programmaperiodes laat via kaarten en infographics zien hoe het beleid en de regio's zich  in de loop van de tijd hebben ontwikkeld. Daarnaast  worden 30  projecten uit alle lidstaten belicht, die de breedte en doeltreffendheid van de gedane investeringen aantonen. Panorama 64: Cohesion Policy: 30 years investing in the future of European Regions

Wat is cohesiebeleid?

Het „cohesiebeleid” is het beleid dat honderdduizenden projecten in heel Europa financieel ondersteunt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds. Het cohesiebeleid wil regionale verschillen binnen Europa verkleinen.  Het is bedoeld om de werkgelegenheid, de concurrentiepositie van ondernemingen, economische groei en duurzame ontwikkeling te ondersteunen en de levenskwaliteit van burgers te verbeteren.  De hoogte van de Europese bijdrage komt overeen met de ontwikkelingsbehoeften van de verschillende lidstaten.

Meer informatie:

Over het regiobeleid: Regional policy in your country
Projecten die de afgelopen jaren in Nederland gesubsidieerd zijn: www.europaomdehoek.nl

Terug naar nieuwsoverzicht