WBSO-voordeel in EFRO-projecten

2-12-2016 rekenmachine

Het Ministerie van Economische Zaken heeft bepaald dat begunstigden van EFRO-projecten uit de programmaperiode 2014-2020 het voordeel uit Nederlandse fiscale stimuleringsmaatregelen niet hoeven te verrekenen met gemaakte kosten. Dit geldt voor WBSO voordeel, RDA aftrek, en overige fiscale stimuleringsmaatregelen. Behalve het financiële voordeel dat hierdoor voor begunstigden ontstaat, worden ook de administratieve lasten verlicht.

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O afdrachtvermindering) en RDA staat voor Research & Development Aftrek. Beide regelingen, die per 1 januari zijn samengevoegd onder de noemer WBSO, zijn fiscale stimuleringsinstrumenten van de Rijksoverheid.

Wat betekent dit voor u?

De aanpassing geldt per direct en met terugwerkende kracht. Bij toekomstige aanvragen hoeft u dus geen WBSO in mindering te brengen op de loonkosten. Wanneer bij uw project al WBSO in mindering is gebracht neem dan contact op met uw contactpersoon bij OP Oost. In overleg kunt u dan zelf de WBSO-korting in een volgende rapportage herstellen of wij corrigeren dit voor u.

Achtergrond

De redenering achter deze aanpassing is dat voor de berekening van het uurtarief bij EFRO-projecten sprake is van vaste opslagpercentages voor sociale lasten en overhead. Alleen bij een naar werkelijke kosten berekend uurtarief zou het WBSO-voordeel in mindering moeten worden gebracht. In de programmaperiode 2014-2020 is de optie om de werkelijke loonkosten te berekenen echter niet toegestaan. Alleen wanneer WBSO-voordelen onderdeel uitmaken van de door RVO goedgekeurde IKS-systematiek (Integrale Kosten Systematiek) wordt dit automatisch in mindering gebracht.

Terug naar nieuwsoverzicht