Grote R&D-projecten (3.3)

Deze regeling is gesloten u kunt hiervoor geen subsidie meer aan vragen. De de uiterste indieningsdatum was 1 maart 2021. 

Subsidie voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development) kan worden aangevraagd door drie of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één mkb-onderneming betrokken zijn, die ook ten minste 30% van de kosten maakt en betaalt. Het project moet gericht zijn op de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Geen van de organisaties in de aanvraag mag meer dan 70% van de kosten maken.

Openstelling

Binnen deze openstelling kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zijn gericht op algemene innovatie. De activiteiten moeten passen binnen een van de S3-sectoren (Agrofood, Health en HTSM), al dan niet in combinatie met een andere S3-sector of ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie. Een subsidie bedraagt minimaal € 350.000,-- en maximaal € 2.000.000,-- per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage per subsidieontvanger maximaal 40% van de subsidiabele kosten is. Voor activiteiten van kennisinstellingen, die kunnen worden aangemerkt als industrieel onderzoek en O&O in samenwerkingsverband, geldt een maximaal subsidiepercentage van 50% van de subsidiabele kosten Bij iedere subsidieaanvraag moet ook tenminste 25% van de activiteiten bestaan uit experimentele ontwikkeling. Zie de Beleidsregels in 2019 voor details.  

De middelen worden verdeeld volgens het “first come first serve” principe. Dit betekent dat subsidieaanvragen in behandeling worden genomen op volgorde van binnenkomst van aanvragen die compleet zijn.Voor meer informatie zie: Infoblad Grote R&D-samenwerkingsprojecten(PDF, 288 kB).

Voorbeelden

Microdruppels voor de industrie
Microdeeltjes zijn een belangrijk onderdeel in voedsel, medicijnen en cosmetica. Tot nu toe gaat de massaproductie echter ten koste van de precisie van de deeltjes en dus van de kwaliteit. Met het project ‘In-air microfluidics, beter en sneller encapsuleren’ wordt een nieuwe technologie toepast voor precies gelijke (monodisperse) microdruppels. Hierdoor wordt het mogelijk om op industriële schaal microdeeltjes van hoge kwaliteit te produceren, dit is ook goedkoper en sneller.

Project Slim sproeien
Het project ‘Smart Irrigation’ optimaliseert het watergebruik van verschillende gewassen. Hiervoor wordt een module ontwikkelt die pp locatie, bijvoorbeeld in een boomgaard, metingen uitvoert voor bodemvochtpercentage, geleidbaarheid en bodemtemperatuur. Deze gegevens worden direct, samen met gegevens uit weerstations, verstuurd naar een webportal. Dit zorgt voor een optimaal bodemvochtpercentage, wat goed is voor gewas en milieu.

Project Printen met de snelheid van licht
De partners van project ‘Inkjet Photonics’ ontwikkelen een industriële inkjet-printstraat met het gebruik van de laatste licht- en optische technieken. Dit is voor printen op papier de beste oplossing voor kwaliteit, snelheid, betrouwbaarheid, kosten. In het project worden de nieuwste technieken gecombineerd met de printstaat, printkoppen, en een sensorsysteem voor inktvloeistoffen en snelheidsmetingen.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?