Europese wet- en regelgeving

Europese regels voor subsidieverstrekking binnen het EFRO-programma.

Van belang zijn met name de Verordeningen 1303/2013 en 1301/2013. Op de website van de Europese Commissie zijn de actuele versies van deze verordeningen te vinden, evenals alle definitieve handelingen en richtsnoeren.

De Europese wet- en regelgeving kent verschillende type documenten:

 • Verordeningen:
  Een Europese verordening is een wetgevend instrument van de Europese Unie. Een verordening is bindend en is rechtstreeks van toepassing in elke lidstaat.
 • Gedelegeerde handelingen:
  Delegated acts worden opgesteld door expert groups van de commissie. Deze acts zijn wetgeving en hoeven niet afgestemd te worden met de lidstaten.
 • Uitvoeringshandelingen:
  Implementing acts worden opgesteld door het COESIF en geven uitleg over regelgeving en gelden als een verplichting. De implementing acts zijn tot stand gekomen in afstemmen met en met goedkeuring van de lidstaten.
 • Richtsnoeren:
  Guidance notes zijn handleidingen en deze worden opgesteld via het EGESIF. Deze handleidingen zijn geen verplichting, maar de EC vindt het wenselijk dat de MA’s deze toepassen. In het EGESIF zijn de lidstaten vertegenwoordigd.