Eindrapportage

Na afloop van uw project dient u een eindrapportage in.

Samenwerkingsprojecten en andere projecten

Uiterlijk 3 maanden na de einddatum van het project dient de penvoerder een verzoek tot subsidievaststelling in. Met  dit verzoek geeft u aan dat het project is afgerond en bericht u over de kosten en activiteiten. Indiening van de subsidievaststelling gebeurt via het webportal: https://www.efro-webportal.nl/mijn/. Neemt u vooraf a.u.b contact op met de contactpersoon bij de managementautoriteit.

Accountant
Bij het verzoek tot vaststelling horen de declaraties van de kosten in de laatste periode of kosten die nog niet eerder zijn gedeclareerd, en een rapport van bevindingen door een accountant. Het is raadzaam de accountant tijdig in te schakelen voor de eindcontrole. U kunt er voor kiezen een accountant in te schakelen voor het gehele project of dat de afzonderlijke partners hun eigen huisaccountant de controle laten uitvoeren.

Voor bijzonderheden m.b.t. loonkosten zie: Infoblad verantwoording loonkosten

Meer informatie
In het document 'aandachtspunten vaststelling'Aandachtspunten vaststelling (PDF 199 KB) vindt u meer aanwijzingen om rekening mee te houden bij het vaststellingsverzoek.

.