Communiceren over EFRO

Communicatie over uw project is niet vrijblijvend.

De subsidieregels van de Europese Unie bevatten ook bepalingen hoe u bekendheid geeft aan uw project. De verantwoordelijkheid voor het nakomen van de communicatieverplichtingen ligt bij het EFRO-project zelf. OP Oost helpt u daar graag bij. Uitgebreide informatie over de communicatieverplichtingen vindt u bij: richtlijnen communicatie. Voor de communicatie uitingen in het kader van REACT-EU gelden specifieke eisen. Zie hiervoor de Richtlijn communicatie REACT-EU

Archiveer uw communicatieactiviteiten

In het eindverslag moet u aangeven hoe u over het door EFRO-gesubsidieerde project extern heeft gecommuniceerd (promotie en publiciteit): hoe heeft u de ontvangen EFRO-bijdrage onder de aandacht gebracht bij publieksevenementen en uitingen zoals bouwborden, openingen, open dagen en publicaties. Maak en bewaar daarom bij zulke gelegenheden foto's. 

Samen met de Managementautoriteit

Gelderland en Overijssel zijn net als u gebaat bij aandacht voor innovatie, CO2-reductie en de ondersteuning die de Europese Unie daarbij biedt aan Oost-Nederland. OP Oost werkt daarom graag met u samen om zo veel mogelijk publiciteit voor uw project te genereren. De Europa om de hoek Kijkdagen, nieuws- en persberichten, Twitter (@efrooost), en diverse andere kanalen zetten wij hiervoor in. Bel of mail voor vragen met Miriam Raben, 026-3598544, m.raben@gelderland.nl.