Beleidsregels in 2015

Formele regels van belang voor uw aanvraag en beschikbaar budget per openstelling.

De  verschillende subsidieregelingen en openstellingen voor 2015 zijn in het Provinciaal Blad gepubliceerd in de vorm van een beleidsregel met subsidieplafond. 

Op 11 december 2015 zijn in het Provinciaal Blad twee wijzigingen gepubliceerd:

 • Wijziging subsidieplafond 2015 en vaststellen subsidieplafond 2016 voor de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland - Gelderland (prb. 2015 nr. 8122)
 • Wijziging van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland - Gelderland (prb. 2015 nr. 8124)

Op 6 juli 2015 zijn in het Provinciaal Blad drie subsidieplafonds gepubliceerd.

Subsidieplafonds (prb. 2015 nr. 3977): paragraaf 3.4 “stimulering grote innovatieprojecten”,  paragraaf 3.5 “stimuleren proeftuinen” en paragraaf 3.6 “cluster en netwerkregeling”. Deze plafonds horen bij de Wijziging van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland - Gelderland (prb. 2015 nr. 2200).

 • Vanaf 7 juli kunnen hierdoor onder paragraaf 3.4 paragraaf paragraaf 3.5  aanvragen ingediend worden.
  Bij deze openstelling wordt gebruik gemaakt van een tendersystematiek Sluitingsdatum 15 september 2015 
 • Vanaf 21 juli kunnen hierdoor onder paragraaf 3.6  aanvragen ingediend worden.
  Bij deze openstelling wordt gebruik gemaakt van de tendersystematiek. Sluitingsdatum 29 september 2015

Op 29 mei 2015 zijn in het Provinciaal Blad twee subsidieplafonds gepubliceerd.
Subsidieplafonds (prb. 2015 nr. 2710): paragraaf 3.1 (artikel 3.1.1, eerste lid onder c). experimentele ontwikkeling of  industrieel onderzoek van de regeling "Haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten" en paragraaf 3.3 voor de regeling "Stimulering innovatieprojecten".  Deze plafonds horen bij de Wijziging van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland - Gelderland (prb. 2015 nr. 2200).

 • Vanaf 16 juni kunnen hierdoor aanvragen ingediend worden onder:
  paragraaf 3.1(artikel 3.1.1, eerste lid onder c).
 • Vanaf 30 juni kunnen hierdoor aanvragen ingediend worden onder:
  paragraaf 3.3.  

Op 23 april 2015 zijn in het Provinciaal Blad de gewijzigde beleidsregel en twee subsidieplafonds gepubliceerd. 
Wijziging van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland - Gelderland (prb. 2015 nr. 2200). Subsidieplafond (prb. 2015 nr. 2199): paragraaf 3.1. artikel 3.1.1. eerste lid onder a. b. en d "Haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten"  en paragraaf 3.2  "Innovatie samenwerkingsprojecten".

 • Vanaf 19 mei kunnen hierdoor aanvragen ingediend worden onder: 
  Paragraaf 3.1. artikel 3.1.1. eerste lid onder a. b. en d.
  Paragraaf 3.2.

Op 3 februari 2015 zijn in het Provinciaal Blad de beleidsregel en één subsidieplafond gepubliceerd.
Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland - Gelderland (prb. 2015 nr. 651). Subsidieplafond (prb. 2015 nr. 650) Paragraaf 3.1 Innovatievouchers

Deze publicaties waren van kracht tot 19 mei. Deze publicaties zijn daarna uitsluitend van toepassing op de vaststelling van de onder de "Voucherregeling" verleende subsidies.

Geconsolideerde versie van de Beleidsregel

Dit is de samengevoegde tekst van de beleidsregels gepubliceerd in 2015 waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. Aan de tekst van deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Hiervoor verwijzen wij u naar de formele besluiten gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Geconsolideerde versie Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost Nederland.