Wat zegt de klant?

22-2-2019 Klantonderzoek

In oktober 2018 hebben wij net als andere jaren, onze subsidieaanvragers en subsidieontvangers gevraagd hoe zij de informatievoorziening van OP Oost waarderen. In totaal hebben 102 respondenten de enquête ingevuld.

Stijgende lijn

De feedback die wij kregen laat in het algemeen een duidelijke stijging van de tevredenheid zien. Het aanvraagproces levert minder vraagtekens op en de startbijeenkomsten en de contacten met programmamanagers en adviseurs worden goed benut en gewaardeerd. Ook de informatievoorziening rondom rapportages wordt beter gewaardeerd. Het moment, en de manier waarop, een voortgangs- of een eindrapportage moet worden ingediend is voor het merendeel van de respondenten wel duidelijk. Extra aandacht is nog wel nodig voor de informatievoorziening over de procedure rondom de rapportages.

Aandachtspunten

In de komende tijd zullen we onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn op een aantal aandachtspunten. Uit enquête blijkt dat de aanvraagfase de hoeveelheid werk en de complexiteit nog een struikelblok is. Wij zullen de komende periode onderzoeken waardoor dit ontstaat en wat wij daaraan kunnen doen. Voor het traject na verlening zullen we nagaan hoe we meer helderheid kunnen geven over de regels en procedures bij de voortgangs- en eindrapportages en hoe we een betere terugkoppeling kunnen geven over bijvoorbeeld het moment van betaling van een voorschot.

Hoe gaan we te werk

Een aantal deelnemers aan de enquête is bereid te zijn om zijn/haar antwoorden toe te lichten. Zij worden binnenkort benadert om na te gaan waar met betrekking tot de genoemde aandachtspunten de grootste knelpunten zitten en hoe zij denken dat wij die kunnen oplossen. Ook kijken we wat voor bovenstaande aandachtspunten de verschillen zijn met de andere managementautoriteiten en wat we hiervan kunnen leren.

Heeft u nog een tip?

Laat het ons dan gerust weten via uw contactpersoon bij OP Oost of via  opoost@gelderland.nl

Terug naar nieuwsoverzicht