Europese bijdrage voor duurzame oplossingen in Oost-Nederland

25-1-2019 Recycle

Asbestvezels afbreken en nieuwe plantenvezels benutten voor papier- of textielindustrie. Afval uit groenonderhoud omzetten tot houtskool.  Voor deze twee slimme en duurzame innovaties is met succes subsidie aangevraagd bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De Europese Unie, en de provincies Overijsel en Gelderland stellen in totaal ruim €1,8  miljoen beschikbaar. Inclusief de eigen bijdrage van de 9 deelnemende bedrijven en instellingen gaat het om een investering van ruim € 4,1 miljoen in de economie van Oost-Nederland. In deze projecten wordt samengewerkt tussen mkb’ers, grootbedrijven en/of kennisinstellingen.

Asbestvezels kraken

De partners in het project ‘FIBER2FIBER’ willen asbestvezels in de bodem afbreken en onschadelijke maken. Door een mengsel van micro-organismen, zaden, organische stoffen (Micro-Britz), toe te voegen aan de bodem wordt asbest afgebroken. De hierdoor ontstane massa is de voedingsbron voor snelgroeiende vezelhoudende planten die gebruikt kunnen worden in bijv. papier- en kledingindustrie.
Het consortium Natural Soil Improvement B.V. (Arnhem), Grondslag (Steenwijk), KCPK (Arnhem), Waterschap Drents Overijsselse Delta (Zwolle), KIWA B.V.(Rijswijk), NIOO-KNAW (Wageningen) ontvangt een subsidiebedrag van € 1.575.745. De kosten bedragen € 3.622.716.

Van groenafval naar brandstof

In dit project wordt restmateriaal uit groenonderhoud (twijgen, stobben, bermmaaisel etc.) verwerkt tot nieuwe brandstof zoals houtskoolbriketten, olie en gas. De bestaande techniek voor verkoling wordt verder ontwikkelt en er wordt een nieuwe techniek ontwikkelt om gas te reinigen bij hoge temperaturen. Hierdoor krijgt restmateriaal op een milieuvriendelijke manier een nuttige bestemming.
Het consortium Clean Fluels B.V.(Oldenzaal), Hooijer Renkum B.V (Renkum) en BMCC B.V (Bussum) ontvangt een subsidiebedrag van € 260.209. De totale kosten bedragen € 520.419.

Terug naar nieuwsoverzicht