Nieuwsberichten

Wijziging beleidsregel financiële correcties

Op 14 mei 2019 heeft de Europese Commissie een nieuw richtinggevend advies opgesteld voor het uitvoeren van financiële correcties.

27-8-2019

Verantwoording loonkosten

In het Infoblad "verantwoording loonkosten" zijn de mogelijkheden voor loonkostenverantwoording schematisch weergegeven.

16-7-2019

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2018

Het vierde jaarverslag (2018) van OP Oost is vastgesteld door het Comité van Toezicht en wordt 24 juni aan de Europese Commissie aangeboden

20-6-2019

Nieuwe folder 'slimme CO2-reductie'

OP Oost financiert mee bij reductie van CO2! In deze folder leest u meer over de mogelijkheden.

7-6-2019

Uw project in de spotlights

Bent u betrokken bij een mooi project en wilt u dat bij een breder publiek onder de aandacht brengen?

3-6-2019

Subsidie voor twee proeftuinen en één cluster en netwerkproject

Drie projecten, die de samenwerking stimuleren en testmogelijkheden voor het MKB facilitairen, ontvangen een bijdrage van OP Oost.

20-5-2019

Nieuw innovatiefonds voor mkb in Gelderland

Gelderse mkb'ers die kapitaal zoeken voor de ontwikkeling van hun unieke technologie kunnen vanaf september gebruik maken van ION+

20-5-2019

35,5 miljoen voor Innovatie en slimme CO2-reductie

De middelen zijn beschikbaar tussen 16 mei en 31 oktober en worden verdeeld volgens het “first come first serve” principe

12-5-2019

OP Oost financiert mee bij slimme reductie van CO2

Meer samenwerking, een hoger omzet uit nieuwe producten, het aandeel hernieuwbare energie omhoog en de CO2 uitstoot omlaag.

12-5-2019

Dag van Europa en Verkiezingen Europees Parlement

Stemmen bij de Europese verkiezingen betekent inspraak hebben over de koers die de EU de komende vijf jaar volgt.

3-5-2019