Beleidsregels in 2019

Formele regels van belang voor uw aanvraag en beschikbaar budget per openstelling.

Beleidsregel

In onderstaande beleidsregels staat voor welke activiteiten subsidie aangevraagd kan worden, wie in aanmerking komt voor subsidie, aan welke eisen een aanvraag dient te voldoen.

prb-2019-1393 Gelderland (26-02-2019)

Subsidieplafonds

Het subsidieplafond geeft aan hoeveel budget per openstelling beschikbaar is.

Nog niet gepubliceerd

Geconsolideerde versie

Nog niet van toepassing.

Beleidsregel financiële correcties

In onderstaande beleidsregel staan de regels omtrent financiële correcties (categoriseringstabel)

prb-2017-5363 Gelderland financiële correcties 2014-2020 (22-11-2017)

Meer informatie

De verschillende subsidieregelingen en openstellingen voor 2019 worden in het Provinciaal Blad gepubliceerd in de vorm van een beleidsregel met subsidieplafond. 
Informatie over (eerder) gepubliceerde beleidsregels vindt u op de pagina: Regelgeving provincie en Managementautoriteit.