Ontwikkelingsprojecten REACT-EU (3.1)

Het beschikbare budget voor deze regeling is, met de al ingediende aanvragen, ruim overschreden. Wij raden u aan geen aanvragen meer in te dienen. 

De nadruk van deze regeling  ligt op investeringen in slimme uitrol van innovatieve technieken en processen vanaf Technology Readiness Level (TRL) 5. Het gaat om projecten die de doelstellingen op het gebied van groen en digitalisering  versnellen. Bedrijven kunnen zo voorsorteren op een snelle en succesvolle marktintroductie.

Activiteiten

De activiteiten zijn gericht op groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie en op:
a) experimentele ontwikkeling in de Technology Readiness Levels (TRL) 5 tot en met 8
b) het testen of het demonstreren van innovatieve technologieën, diensten of processen;
c) investeren in technologieën gericht op:

 • slimme (distributie)systemen;
 • de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen;
 • energieopslag;
 • energie efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven, openbare gebouwen en in de woningbouw;
 • het terugdringen of hergebruik van grondstoffen en mineralen, of
 • het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische grondstoffen;

d) slimme uitrol, of
e) stimulering van digitalisering zodat mkb-ondernemingen de mogelijkheden en kansen van digitalisering benutten.

Aandachtspunten

 • Voor deze tranche is ongeveer € 27,7 miljoen beschikbaar. Hier vindt u binnenkort een overzicht van het beschikbare budget en een verdeling per provincie.
 • Subsidie wordt verstrekt aan twee of meer van elkaar onafhankelijke partijen die met elkaar samenwerken op basis van één samenwerkingsovereenkomst en waarvan ten minste één instantie een mkb-onderneming is.
 • Deze partijen zijn ten opzichte van elkaar in ieder geval aan te merken als zelfstandige ondernemingen
 • De subsidie bedraagt per aanvraag minimaal € 600.000 en maximaal € 5.000.000.
 • Het subsidiepercentage is afhankelijk van de staatssteungrondslag en bedraagt per subsidieontvanger ten hoogste 70% van zijn deel van de subsidiabele kosten.
 • Alle kosten in een REACT-EU project moeten uiterlijk gemaakt en betaald zijn op 31 december 2023.

Aanvragen en toekenning

 • In de bijlagen aan de rechterkant vind u meer informatie en de benodigde hulpdocumenten voor uw aanvraag
 • Voor de details van deze regeling raadpleegt u de beleidsregel en de openstelling.
 • Aanvragen kunnen per 1 april worden ingediend via EFRO-Webportaal
 • Toekenning vindt plaats op basis van ‘first come first serve’. Dit betekent dat alle aanvragen die in voldoende mate scoren op de beoordelingscriteria (zie het infoblad of beleidsregel) worden gerangschikt op datum compleetheid waarbij de eerste ingediende aanvragen als eerste gesubsidieerd worden.
 • U kunt aan de tekst op deze webpagina geen rechten ontlenen.
 • Bij het indienen van uw aanvraag krijgt u te zien dat u op de site van Noord-Brabant wilt inloggen. U kunt gewoon verder gaan en komt dan in het webportaal van OP Oost


Deze openstelling is mogelijk door het REACT-EU programma van de Unie in reactie op de Covid-pandemie en is bedoeld voor herstel van de economie tijdens en na de coronacrisis. De activiteiten zijn gericht op groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. Hier vindt u meer algemene informatie over REACT-EU.