Innovatieve ecosystemen REACT-EU (3.2)

Het beschikbare budget voor deze regeling is, met de al ingediende aanvragen, ruim overschreden. Wij raden u aan geen aanvragen meer in te dienen. 

Bij deze regeling is  sprake is van  investeringen die bijdragen aan de versterking van het innovatieve ecosysteem op het gebied van groen en digitaal. Hierbij denken wij aan publiek-private investeringen in testfaciliteiten en valorisatieactiviteiten (bijvoorbeeld laboratoria, specialistische productieruimtes). Het doel hierbij is om MKB-bedrijven de mogelijkheid te geven nieuwe ideeën en producten op een toegankelijke manier te testen, te demonstreren of te produceren. De vraag en de behoefte van het MKB is leidend bij deze projecten en moet daarom ook inzichtelijk gemaakt worden.

Aandachtspunten

 • Voor deze tranche is ongeveer € 20 miljoen beschikbaar. Hier vindt u binnenkort een overzicht van het beschikbare budget en een verdeling per provincie.
 • De subsidie bedraagt per aanvraag minimaal € 600.000 en maximaal € 5.000.000.
 • Het subsidiepercentage is afhankelijk van de staatssteungrondslag en bedraagt per subsidieontvanger ten hoogste 70% van zijn deel van de subsidiabele kosten.
 • Een subsidie wordt alleen verstrekt als het ecosysteem vóór het einde van de projectperiode op een transparante en niet-discriminerende basis gebruikt kan worden door meerdere mkb-ondernemingen.
 • Alle kosten in een REACT-EU project moeten uiterlijk gemaakt en betaald zijn op 31 december 2023.

Aanvragen en toekenning

 • In de bijlagen aan de rechterkant vind u meer informatie en de benodigde hulpdocumenten voor uw aanvraag
 • Voor de details van deze regeling raadpleegt u de beleidsregel en de openstelling 
 • Aanvragen kunnen per 1 april worden ingediend via EFRO-Webportaal
 • Toekenning vindt plaats op basis van ‘first come first serve’. Dit betekent dat alle aanvragen die in voldoende mate scoren op de beoordelingscriteria (zie het infoblad of de beleidsregel) worden gerangschikt op datum compleetheid waarbij de eerste ingediende aanvragen als eerste gesubsidieerd worden.
 • U kunt aan de tekst op deze webpagina geen rechten ontlenen.
 • Bij het indienen van uw aanvraag krijgt u te zien dat u op de site van Noord-Brabant wilt inloggen. U kunt gewoon verder gaan en komt dan in het webportaal van OP Oost.


Deze openstelling is mogelijk door het REACT-EU programma van de Unie in reactie op de Covid-pandemie en is bedoeld voor herstel van de economie tijdens en na de coronacrisis. De activiteiten zijn gericht op groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie Hier vindt u meer algemene informatie over REACT-EU.