Gedeelde faciliteiten REACT-EU (3.2) 2e tranche

Deze openstelling is mogelijk door het REACT-EU programma van de Unie in reactie op de Covid-pandemie. Het gaat bij REACT-EU om projecten die de doelstellingen op het gebied van groen en digitalisering versnellen.

Bij de regeling 'Gedeelde faciliteiten (3.2) gaat het om investeringen die bijdragen aan de versterking van het innovatieve ecosysteem. Hierbij denken wij aan investeringen die mkb-ondernemingen de mogelijkheid geven om nieuwe ideeën en producten op een toegankelijke manier te testen, door te ontwikkelen en op te schalen. De vraag en de behoefte van het MKB is leidend bij deze projecten en moet daarom ook inzichtelijk gemaakt worden.

Aandachtspunten

 • Voor Gedeelde faciliteiten (3.2) is € 20 miljoen beschikbaar. Verdeeld in € 13 miljoen voor projecten in Gelderland en € 7 miljoen voor projecten in Overijssel.
 • De subsidie bedraagt per aanvraag minimaal € 600.000 en maximaal € 5.000.000.
 • Het subsidiepercentage is afhankelijk van de staatssteungrondslag en bedraagt per subsidieontvanger ten hoogste 70% van zijn deel van de subsidiabele kosten.
 • Een subsidie wordt alleen verstrekt als de faciliteit vóór het einde van de projectperiode op een transparante en niet-discriminerende basis gebruikt kan worden door meerdere mkb-ondernemingen.
 • Alle kosten in een REACT-EU project moeten uiterlijk gemaakt en betaald zijn op 31 december 2023.

Aanvragen en toekenning

 • In de bijlagen aan de rechterkant vind u meer informatie en de benodigde hulpdocumenten voor uw aanvraag.
 • Voor de details van deze regeling raadpleegt u de beleidsregel en de openstelling deze worden binnenkort gepubliceerd. Raadpleeg nu het communicatiedocument.
 • Aanvragen kunnen per 15 december worden ingediend via het EFRO-Webportaal.
 • Gebruik de ‘Checklist verplichte bijlagen’ om er zeker van te zijn dat u een volledige aanvraag indient. 
 • Toekenning vindt plaats op basis van ‘first come first serve’. Dit betekent dat alle aanvragen die in voldoende mate scoren op de beoordelingscriteria worden gerangschikt op datum compleetheid waarbij de eerste ingediende aanvragen als eerste gesubsidieerd worden.
 • U kunt aan de tekst op deze webpagina geen rechten ontlenen.
 • Bij het indienen van uw aanvraag krijgt u te zien dat u op de site van Noord-Brabant wilt inloggen. U kunt gewoon verder gaan en komt dan in het webportaal van OP Oost.

Het  REACT-EU programma is bedoeld voor herstel van de economie tijdens en na de coronacrisis. De activiteiten zijn gericht op groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. Hier vindt u meer algemene informatie over REACT-EU.