Grote R&D-projecten (3.3)

Aanvragen van 21 maart 2018 t/m 28 februari 2019

Subsidie voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development) kan worden aangevraagd door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één mkb-onderneming betrokken zijn, die ook ten minste 30% van de kosten maakt en betaalt. Het project moet gericht zijn op de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Geen van de organisaties in de aanvraag mag meer dan 70% van de kosten maken.

Openstelling

Binnen deze openstelling kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zijn gericht op algemene innovatie en koolstofarme innovatie. De activiteiten De activiteiten moeten passen binnen een van de S3-sectoren (Agrofood, Health, HTSM, EMT inclusief biobased), al dan niet in combinatie met een andere S3-sector of ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie. Een subsidie bedraagt minimaal € 350.000,-- en maximaal € 2.000.000,-- per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage per subsidieontvanger maximaal 40% van de subsidiabele kosten is. Voor activiteiten van kennisinstellingen, die kunnen worden aangemerkt als industrieel onderzoek, geldt een maximaal subsidiepercentage van 50% van de subsidiabele kosten Bij iedere subsidieaanvraag moet ook tenminste 25% van de activiteiten bestaan uit experimentele ontwikkeling. Zie de beleidsregels 2018 voor details.  

Er is een bedrag van € 20.300.000,-- beschikbaar voor projecten in Gelderland en Overijssel. De middelen worden verdeeld volgens het “first come first serve” principe. Dit betekent dat subsidieaanvragen in behandeling worden genomen op volgorde van binnenkomst van aanvragen die compleet zijn. 
Voor meer informatie zie: Infoblad Grote R&D-samenwerkingsprojecten (PDF, 288 kB).

Voorbeelden

Dexter Energy: In dit project wordt energiebesparing nagestreefd met gebruik van data. Er wordt een prototype voor procesautomatiseringssystemen ontwikkeld, dat zich richt op handelsstrategieën op de energiemarkt en energetische procesoptimalisatie. Het prototypesysteem wordt getest bij de HAN in een experimenteel vrieshuis en drie bedrijven in de maakindustrie.

CAIR: Binnen het CAIR project wordt een nieuwe technologie ontwikkeld en gedemonstreerd voor het afvangen van CO2 uit de lucht en uit rookgassen. Dit heeft een directe impact op de uitstoot van CO2 en de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. Binnen het project ontwikkeld het consortium een pilotplant om de technologie verder te valideren en op grotere schaal te demonstreren 

Hoe kan ik subsidie aanvragen?