R&D-projecten 3.1

Subsidie voor  R&D-projecten (Research en Development) kan worden aangevraagd door een MKB-onderneming gevestigd in Overijssel of Gelderland. Het project moet gericht zijn op de uitvoering van experimentele ontwikkeling door een partij die onafhankelijk is ten opzichte van de aanvrager. Kosten gemaakt door de onderneming zelf komen niet voor subsidie in aanmerking.

De activiteiten moeten passen binnen een van de S3-sectoren (Agrofood, Health, High Tech Systems en Materials (HTSM), Energie Milieu Technologie (EMT) inclusief biobased), een combinatie van deze sectoren of in combinatie met ondersteunende sectoren. Activiteiten moeten ook passen binnen de innovatie-programma’s Topsectoren van het Rijk. Het R&D-project moet binnen een jaar na subsidieverlening zijn voltooid.

Er wordt maximaal 35% subsidie verleend, met een maximum van € 50.000,-- en een minimum van € 10.000,--. Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 maart 2016 tot en met 28 februari 2017. Er is een bedrag van € 2.000.000,-- beschikbaar voor projecten in Gelderland en Overijssel. De middelen worden verdeeld volgens het “first come first serve”  principe (op volgorde van binnenkomst van aanvragen die compleet zijn). 
Voor meer informatie zie:  Infoblad R&D projecten 3.1

Voorbeeld van een R&D-project:

Een bedrijf uit de healthsector heeft een innovatieve technologie ontwikkeld waarmee “verloren bloed” gezuiverd kan worden en als zodanig weer teruggegeven kan worden aan de patiënt.  Samen met een ziekenhuis en een universiteit is een prototype ontwikkeld, een systeem dat werkt volgens een ingenieus systeem van mebraanfiltratie. Om dit systeem ook daadwerkelijk te introduceren op de markt is echter nog verder onderzoek nodig. Door middel van dit onderzoek kan de werking van dit prototype worden aangetoond en getoetst en kunnen de verplichte keurmerken worden gekregen alvorens het werkend product kan worden geintroduceerd op de markt. Het bedrijf heeft subsidie aangevraagd voor het uitvoeren van een klinische studie naar de werking van het prototype. Dit onderzoek word uitgevoerd door een extern bedrijf.

Subsidie aanvragen voor uw R&D-project