Regelingen 2016

In 2016 zijn verschillende subsidieinstrumenten (regelingen) uitgewerkt in een beleidsregel. Deze regelingen richten zich vooral op de subsidiering van MKB-bedrijven en diverse onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten (R&D). Hierbij is extra aandacht voor samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen, en overheden.
In de beleidsregel en het bijbehorende plafond* staat precies beschreven wie, waarvoor en wanneer subsidie kan aanvragen. Het volledige programma-budget zal gedurende de looptijd van het programma geleidelijk beschikbaar gesteld.

Regelingen in 2016

De managementautoriteit stelt in 2016 vijf regelingen open. In totaal is in 2016  € 45 miljoen euro beschikbaar.

Samenwerking met het Rijk (MIT-Oost 2016)

Heeft u een vraag over het indienen van uw aanvraag voor EFRO OP-OOst? Raadpleeg dan eerst de lijst met vragen en antwoorden (Q&A's).

* Bij de openstelling wordt een plafond (beschikbare budget in een bepaalde periode) gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Een regeling kan meerdere keren opengesteld worden door middel van het herhaaldelijk publiceren van een subsidieplafond.