Regelingen 2016

De subsidieregelingen in 2016 richten zich met name op het midden- en klein bedrijf (MKB) en  activiteiten rond research en development (R&D). Hierbij is extra aandacht voor  de samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen en overheden.

In 2016 is er in totaal 45 miljoen euro beschikbaar. Er kan op vijf deelgebieden subsidie worden aangevraagd. Dit zijn:

Beleidsregels 2016

In de beleidsregel vindt u meer informatie over wanneer er een openstelling is en wie er waarvoor  subsidie kan aanvragen. Het  plafondbesluit geeft aan hoeveel budget er maximaal per openstelling beschikbaar is.

Samenwerking met het Rijk (MIT-Oost 2016)

Vanuit het rijk wordt de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) aangeboden.
Voor regeling R&D-samenwerkingsprojecten (3.2) kan worden aangevraagd door twee of meer samenwerkende MKB-ondernemeningen.
De regeling Haalbaarheids- en innovatieadviesprojecten blijft bestaan, maar de financiering wijzigt. Uitvoering vindt plaats door de provincies Gelderland en Overijssel. Vanaf 10 mei 2016 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend.

Vragen en antwoorden

Er is een lijst met vragen en antwoorden (PDF, 650 kb) beschikbaar. Wordt  uw vraag hierin niet beantwoord dan kunt u contact opnemen. Op pagina 20 vindt u de contactgegevens.