Openstellingen OP-Oost in 2016

20 januari 2016

De managementautoriteit heeft het voornemen om in 2016 vijf regelingen open te stellen. Ten opzichte van 2015 zijn regelingen beperkt aangepast, waar mogelijk vereenvoudigd en in een enkel geval samengevoegd. De verwachting is dat deze regelingen in februari 2016 definitief worden vastgesteld.

De karakteristieken en opstellingsmomenten kunnen nog wijzigen. Op de website van de managementautoriteit wordt steeds de laatste stand van zaken weergegeven. Ook komen daar de komende tijd alle formats per instrument beschikbaar. Hieronder is een voorlopig overzicht weergegeven van de openstellingen.

Overzicht openstellingen 2016

Haalbaarheid, innovatieadvies en businesscase (MIT)

De mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor haalbaarheids- en innovatieadviesprojecten, onderdeel haalbaarheid, innovatieadvies en businesscase die uitgevoerd worden samen met Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) blijft bestaan in 2016. De subsidieregeling wordt niet meer gefinancierd met EFRO middelen. De uitvoering vindt plaats door de provincies Gelderland en Overijssel gezamenlijk. Zodra meer bekend is zal dit onder andere via deze website worden gecommuniceerd.