10,5 miljoen voor 13 duurzame en innovatieve projecten

22 januari 2016

Smart Bending Factory

De EU, het Rijk, Gelderland en Overijssel investeren samen in slimme en duurzame innovaties in Oost-Nederland. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stellen zij 10,5 miljoen euro beschikbaar voor 13 innovatieprojecten, waaronder de Smart Bending Factory en de ontwikkeling van Injecteerbare Hydrogel. Samen met de eigen bijdragen van bedrijven levert dit een investering van 26 miljoen op in de regionale economie.

Smart Bending Factory

Een consortium van metaalbedrijven uit Gelderland krijgt 2 miljoen euro subsidie voor het opzetten van een ultramoderne metaalfabriek die metaalwerk sneller en goedkoper op de markt kan brengen. Via internet kunnen klanten kleine series producten bestellen tegen een lage prijs. Snel, goedkoop en milieuvriendelijk. De Smart Bending Factory is één van de 10 field-labs uit de landelijk Smart Industry Actieagenda van het Rijk. 

Injecteerbare Hydrogel

Hy2Care uit Enschede, Baat Medical Engineering uit Hengelo, Universiteit Twente en het Veterinair Kenniscentrum Oost-Nederland ontvangen 1,5 miljoen euro voor de ontwikkeling van een injecteerbare hydrogel tegen artrose. Door hydrogel te injecteren in het beschadigd kraakbeen wordt het kraakbeen hersteld en moet de pijn afnemen. Een doorbraak in de pijnbestrijding en herstel bij artrose. Deze innovatieve behandelmethode is niet alleen toepasbaar op mensen, maar ook op paarden en honden.

Overige projecten

De overige 11 gesubsidieerde projecten zijn de Broederij van de Toekomst, Tapas en Connect, Steenstrip productielijn uit Gelderland en Freeform, 24Water, SLIM2 uit Overijssel. De TechMed Proeftuin, LEAP (Low Emission Application of Powdercoating), de Proeftuin Recycling  en De Groene Eiwitversneller zijn projecten van bedrijven uit beide provincies. De EU levert een bijdrage van 5,5 miljoen, het Rijk 3,5 miljoen en de provincies 1,5 miljoen. De bedrijven investeren zelf 16 miljoen in de projecten. Een totale investering van 26 miljoen euro in de regio.

Smart Industry Event

De field-labs worden 4 februari gepresenteerd op het landelijke  Smart Industry Event ‘Boost your Business’ in Apeldoorn, waarin een update wordt gegeven van de Smart Industry Agenda Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met regio Oost.

Op Oost in 2016

De EU stelt voor de perioade 2014-2020 €100 miljoen beschikbaar voor projecten die bijdragen aan versterking van de concurrentiepositie van Oost-Nederland. Daar blijft het niet bij: ook het Rijk, bedrijven, kennisinstellingen en de provincies investeren in het EFRO-programma OP-Oost. Dat levert in totaal een investeringsimpuls voor Gelderland en Overijssel op van €285 miljoen euro met als speerpunten: innovatiestimulering en koolstofarme economie. Ook in 2016 zijn er meerdere openstellingen van het subsidieprogramma. Op onze website vindt u steeds de laatste stand van zaken.