MKB-er op zoek naar geld voor een innovatief idee?

Op 15 juni vindt de “MIT Roadshow” voor Oost-Nederland plaats in Sport- en Belevingscentrum De Scheg te Deventer.

Man schrijft: Succes


Deze informatieve ontbijtbijeenkomst is voor ondernemers uit het MKB die geïnteresseerd zijn in subsidie voor innovatieve en duurzame samenwerkingsprojecten. Doel van de bijeenkomst is om o.a. MKB-ondernemers te ondersteunen bij de voorbereiding van hun aanvraag.

Zorg dat u er bij bent

Ervaring leert dat niet alle aanvragen aan de vereiste criteria voldoen. De Roadshow MIT helpt ondernemers op weg bij de te volgen procedure en het opstellen van een goed onderbouwde subsidieaanvraag. De bijeenkomsten bieden ook een mooie gelegenheid tot netwerken en meer te leren over het innovatieproces. Ondernemers kunnen onderling hun MIT-ervaringen uitwisselen en nieuwe contacten opdoen.

U kunt zich hier aanmelden:'MIT Roadshow Oost 15 juni

Binnenkort aanvragen

Van 3 juli t/m 7 september 2017 wordt de subsidieregeling ‘R&D samenwerkingsprojecten’ opengesteld waarvoor  4,2 miljoen euro beschikbaar is in Oost-Nederland. Samenwerkende MKB-ers met activiteiten gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten kunnen subsidie aanvragen. Er kan per project maximaal € 200.000 subsidie aangevraagd worden (minimaal € 50.000) met een subsidiepercentage van 35%. De projectactiviteiten moeten ook passen binnen de sectoren (Agro,& Food, Health, en HTSM en EMT, inclusief biobased economy) en binnen de Topsectoren van het Rijk.

Het programma

De regeling ‘R&D samenwerkingsprojecten’ wordt uitgevoerd door het EFRO subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 en is gelinkt aan MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) van het Rijk. Ieder landsdeel heeft hierbij eigen accenten aangebracht die tijdens de plenaire bijeenkomst worden toegelicht.  Ook is er informatie over andere subsidiemogelijkheden van OP-Oost en vertellen ondernemers over hun ervaringen met de het aanvraag van subsidie. Tijdens de netwerkmarkt is er gelegenheid om medewerkers van RvO, Oost NV en Management-autoriteit OP Oost te spreken over uw eigen projectidee of technische punten in uw aanvraag.

Agenda

08:30 – 09:30  Ontvangst, ontbijtbuffet staat voor u klaar

09:30 – 10:30  Welkom door KvK

  • Presentatie MIT-regeling 
  • Presentatie regeling OP Oost
  • Voorbeelden van projecten 
  • Innovation Health Check (Innovatie Actie Plan)

10:30 – 11:00 Pauze 

11:00 – 11:20  Paneldiscussie / rondvraag

11:00 – 11:20  Netwerkmarkt met infotafels*

12:00  Sluiting

 *(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Managementautoriteit OP Oost, Oost NV, Kamer van Koophandel, Octrooicentrum Nederland).

Kerngegevens

Datum:        15 juni 2017
Tijd:            08:30 – 12:00
Adres:         Sport- en Belevingscentrum De Scheg 
                   (ook per trein bereikbaar)
                   Piet van Donkplein 1
                   7422 LW Deventer 
Kosten:        Kosteloos
Aanmelden:  MIT Roadshow Oost


De MIT Roadshow wordt georganiseerd in samenwerking met OP Oost, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Kamer van Koophandel.