EFRO-subsidie aanvragen

Het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) subsidieprogramma OP-Oost (Operationeel Programma Oost-Nederland) heeft de komende jaren in totaal 165  miljoen euro subsidie beschikbaar voor de structurele versterking van de economie in Gelderland en Overijssel.

Het belangrijkste doel van het OP is dat meer MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. Het gaat daarbij om twee grote thema’s: innovatie en een koolstofarme economie.

Oost Nederland heeft hierbij gekozen om te investeren in de  sectoren:  HTSM (High Tech Systems and Materials), Health (gezondheid), Agrofood en Energie- en Milieutechnologie inclusief biobased (koolstof-arme economie incl. slimme groei);
Tevens cross-overs tussen deze speerpuntsectoren en samenwerking met de ondersteunende sectoren zoals:  ICT-, water-, chemie-, creatieve sector en maakindustrie.

Projectvoorstellen van bedrijven en samenwerkingsverbanden die zich hierop richten, kunnen een beroep doen op subsidie.