EFRO-subsidie aanvragen

Een EFRO-subsidie vraagt u aan via het EFRO-Webportaal. Dat gaat sneller én u heeft daardoor inzicht in uw eigen dossier. Een handleiding kunt u in de rechter kolom van deze pagina downloaden. Hulp nodig bij het  indienen van uw subsidieaanvraag voor EFRO OP-OOst? Raadpleeg dan het Handboek EFRO of de lijst met Vragen en Antwoorden.

 Procedure subsidieaanvraag

  • U dient een subsidieaanvraag (in de Nederlandse taal) in bestaande uit een volledig ingevuld aanvraagformulier inclusief bijbehorende toelichtingen en bijlagen;
  • Uw subsidieaanvraag wordt getoetst op compleetheid. Daarvoor is het nodig dat uw aanvraag volledig is met alle informatie die nodig is om de aanvraag te kunnen beoordelen. Aanvragen die daar niet aan voldoen krijgen, indien het plafond niet reeds overschreden is, de mogelijkheid binnen 4 weken de ontbrekende informatie alsnog aan te leveren.
  • Indien u deze informatie niet tijdig aanlevert, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
  • Aanvragen die compleet zijn, worden financieel-juridisch en inhoudelijk beoordeeld door de managementautoriteit Oost-Nederland.
  • Tevens wordt uw aanvraag voorgelegd aan de deskundigencommissie voor een inhoudelijke beoordeling.
  • Het oordeel van de deskundigencommissie wordt als advies meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming over de projecten.
  • Na besluitvorming ontvangt u een beschikking tot subsidieverlening of een gemotiveerd besluit tot afwijzing.

Openstellingen OP-Oost

Bij elke openstelling binnen het  EFRO programma wordt de beleidsregel en plafond  gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Hierin wordt vermeld welk bedrag (plafond) beschikbaar is en welke verdeelsystematiek wordt gehanteerd. De verdeelsystematiek bepaalt de wijze waarop aanvragen beoordeeld worden.

Indien u van plan bent een subsidieaanvraag  in te dienen, controleert u dan eerst of de beoogde activiteiten aansluiten bij het Operationeel Programma en of er op dit moment een openstelling is voor deze activiteiten.
Houdt u voor toekomstige openstellingen de aankondigingen op deze site goed in de gaten of volg OP-Oost via Twitter (@efrooost).