Nieuwsberichten

Europese bijdrage voor drie slimme en schone innovaties

Akkoord voor: medicatie voor wond en kraakbeenherstel in Enschede, slimme e-bikes in Twente en plantenvoeding uit mest in Wageningen.

27-8-2018

Vijf slimme en duurzame projecten van start met EFRO-bijdrage

Medicijnen bij bekkenproblemen, precieze toediening van insuline, slim irrigeren van gewassen, en nieuwe mogelijkheden voor het inzetten van drones. Vijf projecten in Overijssel en Gelderland ontvangen een bijdrage uit het Europees subsidieprogramma OP-Oost 2014-2020.

6-7-2018

Nadert uw project de einddatum?

Uiterlijk 3 maanden na de einddatum van het project dient de penvoerder een verzoek tot subsidievaststelling in. We vragen OP Oost adviseur Mirna Mustacevic naar het hoe en waarom.

25-6-2018

Europa maakt werk van innovatie in Oost Nederland

Het derde jaarverslag OP Oost is uit. Tot eind 2017 is de helft (€ 82,4 miljoen) van de beschikbare middelen toegekend aan 362 projecten.

8-6-2018

Slimme ondernemers ontvangen Europese bijdrage van bijna 4 miljoen

17 ondernemers en kennisinstellingen in Overijssel en Gelderland bundelen hun krachten in vier samenwerkingsprojecten.

21-5-2018

30 jaar EU-cohesiebeleid

In 2018 viert het EU-cohesiebeleid zijn 30-jarig jubileum.

3-5-2018

9 mei dag van Europa

Op 9 mei vieren de lidstaten van de Europese Unie de Dag van Europa.

1-5-2018

Europese bijdrage voor innovatieve mkb-ers in Gelderland en Overijssel

Snel handelen bij vergiftiging, medicijnresten uit oppervlaktewater, resistente bacteriën opsporen en flexibel produceren in de spuitgietindustrie.

9-4-2018

Subsidiekansen voor ondernemers met slimme & duurzame ideeën

In 2018 stelt OP Oost 28,5 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve en samenwerkende ondernemers in Overijssel en Gelderland.

1-4-2018

App geeft MS-patiënten meer grip op hun ziekte

Stand van zaken DiaPro MS: het project waarvoor de Gelderse bedrijven Drug Target ID (DTID) en Orikami via OP Oost een R&D-samenwerkingssubsidie kregen.

29-3-2018