Nieuwsberichten

Samen werken aan duurzame innovatie

Gasloze woningen, zonnepanelen, elektrische auto’s; op verschillende manieren werken we aan het terugdringen van CO2. Heeft u ideeën hoe dat anders of beter kan?

18-6-2018

Europa maakt werk van innovatie in Oost Nederland

Het derde jaarverslag OP Oost is uit. Tot eind 2017 is de helft (€ 82,4 miljoen) van de beschikbare middelen toegekend aan 362 projecten.

8-6-2018

Slimme ondernemers ontvangen Europese bijdrage van bijna 4 miljoen

17 ondernemers en kennisinstellingen in Overijssel en Gelderland bundelen hun krachten in vier samenwerkingsprojecten.

21-5-2018

30 jaar EU-cohesiebeleid

In 2018 viert het EU-cohesiebeleid zijn 30-jarig jubileum.

3-5-2018

9 mei dag van Europa

Op 9 mei vieren de lidstaten van de Europese Unie de Dag van Europa.

1-5-2018

Europese bijdrage voor innovatieve mkb-ers in Gelderland en Overijssel

Snel handelen bij vergiftiging, medicijnresten uit oppervlaktewater, resistente bacteriën opsporen en flexibel produceren in de spuitgietindustrie.

9-4-2018

Subsidiekansen voor ondernemers met slimme & duurzame ideeën

In 2018 stelt OP Oost 28,5 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve en samenwerkende ondernemers in Overijssel en Gelderland.

1-4-2018

App geeft MS-patiënten meer grip op hun ziekte

Stand van zaken DiaPro MS: het project waarvoor de Gelderse bedrijven Drug Target ID (DTID) en Orikami via OP Oost een R&D-samenwerkingssubsidie kregen.

29-3-2018

Collectieve startbijeenkomsten op 10 en 17 april

Met nadruk zijn ook de projectpartners en de (financieel) medewerker, die de rapportages verzorgt, uitgenodigd.

22-3-2018

Europese steun voor samenwerkende ondernemers

Acht projecten in Overijssel en Gelderland ontvangen een bijdrage uit het Europees subsidieprogramma OP Oost 2014-2020.

6-3-2018