Stimuleren proeftuinen (3.4)

Aanvragen van 21 maart 2018 t/m 28 februari 2019

Een proeftuin is een voorziening waar producten, procedés of diensten die nog in ontwikkeling zijn onder realistische omstandigheden kunnen worden getest. Subsidie kan worden aangevraagd door instanties die samenwerken ten behoeve van activiteiten gericht op experimentele ontwikkeling in een proeftuin en ten behoeve hiervan de exploitatie van deze proeftuin of het upgraden van deze proeftuin.

Openstelling

Bij de experimentele ontwikkeling, exploitatie en/of upgrade zijn minimaal 2 zelfstandige MKB-ondernemingen betrokken die minimaal 40% van de subsidiabele projectkosten maken en betalen. Er dienen minimaal twee experimentele ontwikkelingen in de proeftuin te worden verricht waarbij een eindgebruiker is betrokken. De exploitant van de proeftuin is partij in de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst. De beoogde activiteiten moeten passen binnen een van de S3-sectoren: Agro & Food,  High Tech Systems en Materials (HTSM), Energie Milieutechnologie (EMT) inclusief biobased). De maximale subsidie bedraagt € 600.000,--, de minimale € 200.000,--. Er wordt maximaal 40% subsidie verleend voor de experimentele ontwikkeling en 50% subsidie voor de bijbehorende exploitatie of upgrade van de proeftuin. Voor de upgrade van de proeftuin zijn alleen kosten van  investeringen in materiële activa en in software subsidiabel. Zie de Beleidsregels in 2018 voor details. 
Let op: de regeling Stimuleren proeftuinen wordt voor het laatst in deze vorm en omvang opengesteld.

Er is een bedrag van € 4.600.000,-- beschikbaar voor projecten in Gelderland en Overijssel. De middelen worden verdeeld volgens het “first come first serve” principe. Dit betekent dat subsidieaanvragen in behandeling worden genomen op volgorde van binnenkomst van aanvragen die compleet zijn.
Voor meer informatie zie: Infoblad Stimuleren proeftuinen 3.4 (241 kB)

Voorbeeld

Robotica in langdurende Zorg: mkb-bedrijven testen in een woon-/zorgomgeving samen met cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals hun robotica innovatie. Dit brengt innovaties voor de langdurige zorg sneller naar de markt. Ook draagt het samen testen bij aan het inzicht van van de zorg-eindgebruikers, –organisaties en –verzekeraars . Dit vergroot de kans op acceptatie.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?