Kan ik subsidie krijgen

Wie kan voor EFRO-subsidie in aanmerking komen.

Het belangrijkste doel van OP Oost is dat meer MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. De prioriteiten algemene innovatie en koolstofarme innovatie staan hierbij centraal. Projectvoorstellen van bedrijven en samenwerkingsverbanden die passen binnen deze prioriteiten en zich richten op onderstaande sectoren kunnen een beroep doen op subsidie.

 • HTSM (High Tech Systemen en  Materialen);
 • Health (gezondheid);
 • Agrofood;
 • Energie- en Milieutechnologie inclusief biobased (koolstofarme economie inclusief slimme groei);
 • Crossovers tussen deze speerpuntsectoren;
 • Crossovers met ondersteunende sectoren zoals:  ICT-, water-, chemie-, creatieve sector en maakindustrie

Verder is het van belang dat:

 • u een project in Overijssel of Gelderland uitvoert;
 • u met een partner of partners samenwerkt in een samenwerkingsverband (zie de voorwaarden in het Infoblad bij de regeling).
 • u een inschrijving heeft bij de Kamer van Koophandel. Dit geldt voor alle partners in een samenwerkingsverband;
 • De ondernemers in het samenwerkingsverband niet in financiële moeilijkheden verkeren;
 • het samenwerkingsverband een penvoerder heeft aangewezen die de subsidieaanvraag indient;
 • de activiteiten in het projectvoorstel voldoen aan Europese eisen van duurzame ontwikkeling;
 • de activiteiten in het projectvoorstel voldoen aan Europese eisen van gelijke kansen, dan wel niet leiden tot discriminatie.
 • de aanvraag is ingediend in het tijdvak van openstelling; 
 • de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt nog niet zijn gestart op moment van indienen aanvraag.