Stimuleren proeftuinen (3.4)

Aanvragen van 1 maart 2017 t/m 28 februari 2018.

Een proeftuin is een voorziening waar producten, procedés of diensten die nog in ontwikkeling zijn onder realistische omstandigheden kunnen worden getest. Subsidie kan worden aangevraagd door instanties die samenwerken ten behoeve van activiteiten gericht op experimentele ontwikkeling in een proeftuin en ten behoeve hiervan de exploitatie van deze proeftuin of het upgraden van deze proeftuin.

Openstelling

Bij de experimentele ontwikkeling, exploitatie en/of upgrade zijn minimaal 2 zelfstandige MKB-ondernemingen betrokken die minimaal 40% van de subsidiabele projectkosten maken en betalen. Er dienen minimaal twee experimentele ontwikkelingen in de proeftuin te worden verricht waarbij een eindgebruiker is betrokken. De exploitant van de proeftuin is partij in de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst. De beoogde activiteiten moeten passen binnen een van de S3-sectoren: Agro & Food,  High Tech Systems en Materials (HTSM), Energie Milieutechnologie  (EMT) inclusief biobased). Er wordt maximaal 40% subsidie verleend voor de experimentele ontwikkeling en 50% subsidie voor de bijbehorende exploitatie of upgrade van de proeftuin. De maximale subsidie bedraagt € 600.000,--, de minimale € 200.000,--.

Er is een bedrag van € 6.800.000,-- beschikbaar voor projecten in Gelderland en Overijssel. De middelen worden verdeeld volgens het “first come first serve” principe. Dit betekent dat subsidieaanvragen in behandeling worden genomen op volgorde van binnenkomst van aanvragen die compleet zijn. Voor meer informatie zie: Infoblad Stimuleren proeftuinen 3.4

Voorbeeld

De Universiteit Twente en drie MKB-bedrijven uit Gelderland en Overijssel gaan een project opzetten voor een ‘TechMed’ proeftuin. Dit is een open innovatie omgeving waarin nieuwe technologische ontwikkelingen voor de gezondheidszorg worden getest in een zeer realistische omgeving; in dit geval een spiegellocatie voor klinische settings. Binnen de TechMed proeftuin kunnen de drie ondernemers hun prototype product, procedé of dienst op gebied van technologie en gezondheid testen met echte eindgebruikers en verder ontwikkelen. De proeftuin staat ook open voor nieuwe ondernemers. Het project is een crossover tussen de sectoren Health en HTSM.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?