OP Oost

Het Operationeel Programma Oost (OP Oost) is hét subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland. Het programma valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel van OP Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten. Via deze website is informatie te vinden over welke subsidies u kunt aanvragen en over het rapporteren van ontvangen subsidie.

Meer over OP Oost

Nieuws

Subsidie voor koolstofarme activiteiten

Subsidie voor Koolstofarme innovaties vanaf 7 november

Het subsidiepercentage per subsidieontvanger kan oplopen tot 40% van de subsidiabele kosten.

Lyke Bosma

Urenverantwoordingen autoriseren

Alle begunstigden ontvangen binnenkort een bericht over het autoriseren van urenverantwoordingen.

Meer nieuws