OP-Oost 2014-2020

Welkom op de website van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland, kortweg: OP-Oost. U kunt subsidie aanvragen voor innovatieve projecten.

Hier leest u meer over het programma, de doelstellingen, onder welke voorwaarden en wanneer subsidie aangevraagd kan worden via het EFRO-Webportaal.
En natuurlijk  nog veel meer over de activiteiten van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Oost-Nederland.

Aankondiging:

Vanaf 5 juli kan subsidie aangevraagd worden voor:
R&D-samenwerkingsprojecten (3.2)  
Op 23 juni is er in in dit kader in Zutphen een informatiebijeenkomst voor mkb ondernemers. Zie: http://www.kvk.nl/rsmit2016


EFRO OP-Oost / MIT
Op dit moment kunt u subsidie aanvragen voor:

Beschikbaar budget
Hier kunt u zien hoeveel budget er per opengestelde regeling op dit moment nog beschikbaar is: plafondoverschrijding d.d. 30-05-2016

 

 

Nieuws