OP-Oost 2014-2020

Bij het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (OP-Oost) kunt u subsidie aanvragen voor innovatieve projecten. Op deze website vindt u informatie over het programma, de subsidies en de doelstellingen.

Innovatie en koolstofarm

OP-Oost is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland. OP-Oost zet de middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in op innovatie-stimulering en koolstofarme economie. Het doel is dat meer MKB-bedrijven in Oost-Nederland meer omzet halen uit nieuwe producten.

Subsidies aanvragen

Hier vindt u een overzicht van de Regelingen 2016
Uw aanvraag dient u in via het EFRO-Webportaal.

Rapporteren over toegekende subsidies

Op het tabblad "Rapporteren" leest u wanneer en waarover u dient te rapporteren en wat hierbij de spelregels zijn.


Actuele subsidiemogelijkheden

  • Regeling 3.1 R&D-projecten – Tot en met  28 februari 2017 kunnen individuele ondernemers maximaal € 50.000,-- subsidie vragen voor experimentele ontwikkeling.
  • Regeling 3.4 Simuleren proeftuinen – Tot en met 28 februari 2017 kan subsidie aangevraagd worden. In een proeftuin kunnen producten, procedés of diensten die nog in ontwikkeling zijn, onder realistische omstandigheden worden getest. 
  • Regeling 3.5  Stimuleren Cluster- en Netwerkactiviteiten -Tot en met 28 februari 2017 kan subsidie aangevraagd worden. (Binnen Innovatiestimulering prioriteit 1 in Overijssel is er nog beperkt budget beschikbaar)

Overzicht plafondoverschrijding

In het overzicht plafondoverschrijding kunt u per regeling zien of de al ingediende aanvragen het beschikbare budget (plafond) al dan niet overschreiden.
 

Nieuws